Пажња! Секта! Биодинамичка пољопривреда.

štajner
Браћо и сестре у Христу, у последње време се код нас све више прича о тзв. биодинамичкој пољопривредној производњи, која нам се представља и препоручује као нешто добро и корисно. Углавном се о биодинамичкој производњи говори као о начину производње здраве хране, а о биодинамичким домаћинствима као о самодовољним имањима или организмима.
Постоји већ одређен број домаћинстава у Србији која примењују биодинамички начин производње и функционишу као биодинамичка домаћинства. Али су овакав начин производње прихватили и неки велики произвођачи, попут винарије Ковачевић
Међутим, када се говори о овоме прећуткују се информације које су веома важне, посебно за нас православне хришћане. Наиме, утемељивач биодинамичке производње је Рудолф Штајнер, оснивач синкретистичке секте познате под називом Антропозофско друштво.
У сада већ чувеној књизи ”Верске секте, Приручник за самоодбрану” официр полиције Зоран Д. Луковић обрађује антропозофију у два поглавља: 1)Синкретистичке секте и 2)Окултистичке псеудонауке, теорије и правци где је представља као једну од најважнијих магијских дисциплина.
Предавања о биодинамичкој производњи Штајнер је у почетку држао члановима антропозофског друштва, пољопривредницима.
Принципи биодимамичке производње су утемељени у учењу Анропозофског друштва.
У горе поменутој књизи ”Верске секте” можемо, између осталог, прочитати следеће:
”Антропозофија. Оснивач је Рудолф Штајнер (1861-1925), претходно теозоф и следбеник Хелене Блавацке. Антропозофско друштво је основано 1909. године.
И у окултистичким дисциплинама иначе, а такоће и у теозофији и антропозофији запажамо један кривудави развојни пут од периода до периода, од друштва до друштва, са мањим или већим философским или религијским садржајима у себи. Дешавало се да се на неким конспиративним скуповима отворено служило Сатани, уз разноврсно богохуљење, гашење светиња, жртвовање животиња, па и деце…
Теозофија и антропозофија одбацују идеју Бога као личности. Бог је, по њима, моћ, мистична моћ инволуције и еволуције. Он је свезнајућа и свемоћна присутност и потенцијалност. С тим у вези објашњавају да је Господ наш Исус Христос две личности, а не једна. Наиме, у човека Исуса уселио се дух Сунца Христос приликом Исусовог купања на реци Јордану. После Исусове смрти на Голготи Христово Ја сјединило се са Земљом и делује као дух Земље и утиче на развој човечанства. Антропозофија „човечанска мудрост” је, пак, специфично окултно знање о тајнама човечјег бића,његовој суштини, судбини и његовом месту у свету. Све то знање постиже се специјалним духовним методом који је познат само онима који су посвећени у тајна знања антропозофије. У порећењу са теозофијом, овде се више тежи практичном и социјалном деловању на плану културе и свакодневице.
Теозофија и антропозофија афирмишу екуменистичка и универзалистичка питања и пропагирају идеју стварања једне религије, мада то раде више на бази окултистичких техника, него по основу реалног догматско-доктринарног приближавања светских религија. Данас се оснивају разне верске групе које, искрено или из комерцијалних разлога, претендују да уједине човечанство око своје “универзалне” доктрине и под вођством свога вође.” 1
Када је у питању биодинамичка производња, ово су неке од основних информација:
”Основна Штајнерова теза је постојање ‘Животне снаге’ у пољопривредним културама и тлу, као и минералима и хемијским елементима, који утичу на жива бића. Човек путем овако узгајене хране у организам уноси ‘космичке силе’ које имају своје деловање на биљке и животиње.” 2 О каквим је космичким силама реч можемо да закључимо из учења Теозофског друштва.
”Штајнер описује специфичне начине ђубрења, који треба да подстакну исправну везу космичког и хранидбеног.” 2 Застрашујуће је видети, када је реч о ђубрењу, како у виноградима поменуте винарије Ковачевић забадају кравље рогове у земљу, а затим их ваде, наравно по антропозофском календару (емисија ”Вино и виноградарсво”) 3. Сама та слика је довољна да изазове сумњу и подтакне на размишљање о чему се ту заправо ради.
”Немачки антропозофи Maria Thun и Matthias K. Thun, читаву су другу половину двадесетог века развијали и истраживали основне поставке биолошко динамичке пољопривреде. Опитно су вршили сетву и садњу у временском складу са кретањима и позицијама звезда у односу на планете/…/Даље су развили и конкретно испитали Штајнерову тврдњу о утицају небеских тела на поједине делове биљке. На темељу добијених резултата сваке године се објављује сетвени календар, са разним упутствима за све гране пољопривреде, посебно за погодно време сетве и садње.” 2 Овај календар користе и они који се баве биодинамичком производњом у Србији.
Дакле, уместо искуства предака – секташки календар; уместо молитве Богу (укључујући и оне за разне прилике, пред сејање усева,пред вршидбу, над плодом по берби или вршидби, ради благослова вина) – положај звезда; уместо освештања винограда на празник светог Трифуна – магијске ”космичке силе”.
Храна произведена по принципима биодинамичке проиводње се назива биодинамичка храна.
Манифестни циљ ширења биодинамичке производње је ширење производње здраве хране а латентни, стварни, ШИРЕЊЕ УЧЕЊА ОВЕ СЕКТЕ И САМЕ СЕКТЕ.
За Антропозофско ”друштво” је карактеристично то да организују разна предавања из области философије науке, педагогије (нпр. и код нас присутна тзв. Валдорф педагогија која је утемељена у антропозофији), уметности итд. а као што видимо користе и пољопривредну производњу да би продрли у све слојеве друштва.
За крај, сетимо се речи Светог Владике Николаја које, свакако, важе и у овој прилици : ”Нека се сваки врати Богу и себи, нека нико не буде ван Бога и ван себе, да га не би поклопила језива тама туђинска, са лепим именом и шареном одећом.”
Димитрије Марковић

1) http://www.skripta.info/wp-content/uploads/2016/03/Zoran-D.Lukovic-Verske-sekte.pdf (Наведена два поглавља. Књига се овде може бесплатно преузети)
2) https://sh.wikipedia.org/wiki/Biodinamička_poljoprivreda
3) https://www.youtube.com/watch?v=JsBQWlhnweY&t=51s

 

Advertisements